TIC

Volem que els nostres clients disposin de tots els avantatges de tenir un servei informàtic de qualitat, complert, eficaç i segur, al cost econòmic més eficient possible i en evolució constant. Això ens porta a subscriure un compromís amb els nostres clients.

Check-128
QUALITAT
Personal altament qualificat i motivat en contínua formació. Capacitat d’anàlisi, detecció de necessitats i propostes de millora

Run-128
RAPIDESA
Primer contacte per la valoració de casos en menys de 8 hores. Contingent de “guàrdia” i recursos per solucionar problemes d’urgència. Via presencial o remota

Thumbs-Up-128
EFICÀCIA
Previsió i diagnosi de necessitats de futur. Adaptació a nous requeriments i adequació a mida segons les necessitats dels nostres clients