Serveis TIC

SERVEIS
Instal·lacions de projectes TIC
Manteniments regulats (presencials, remots o mixtes)
Assessorament informàtic (diagnosi+propostes)
Pàgines web
Allotjament de serveis i/o servidors
Seguretat de la informació

VIRTUALITZACIÓ/CLOUD
Virtualització Vmware (núvol/cloud) Escriptoris virtuals
Servidors físics o virtuals
Sistemes operatius servidor
Estacions de treball
Mobilitat i col·laboració

NETWORKING I SEGURETAT
Seguretat i control d’accés a la informació, antivirus
Firewalls perimetrals
Xarxes estructurades i Wi-Fi
Sistemes de copies de seguretat i plans de contingencia
Sistemes de Videovigilància per IP

VENDA – INSTAL·LACIÓ – REPARACIÓ
Ordinadors, pantalles, portàtils, tablets, impressores, SAI, consumibles, accessoris
Recuperem dades de disc durs i USB’s