ExpertFilter

Amb ExpertFilter tindràs molt més que un antivirus, i l’opció d’escollir entre tres nivells de filtres per categories.
El filtre escollit s’aplicarà als usuaris que desitgis de casa teva.

 FilterHomeFilterPro
Preu mensual/anual3,50€+iva/42€+ivaSegons necessitats
Filtre de web i antivirusA escollir entre 3 filtres predeterminatsPersonalitzat